Zábradlí z nerezu - Radim Kučerka

Normy

 Definice technické normy

Technická norma vyjadřuje požadavky na to, aby výrobek, proces nebo služba byly za určitých podmínek vhodné pro daný účel. Stanoví základní požadavky na kvalitu,  bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí. Má snahu, aby výroba byla účelná a ochrana životního prostředí a konkurenceschopnost se vzájemně podporovaly. Důležité při tom je, aby spotřebitelé byly na vnitřním trhu dostatečně chráněni. V současnosti technická norma není závazná. Její využití je dobrovolné a jistě výhodné. Norma je veřejně dostupný dokument , tzn. v praxi je přístupná ve všech fázích vzniku a používání. V tomto dokumentu je základem souhlas všech zúčastněných stran se zásadními otázkami řešení. Tím se normy liší od právních předpisů a mohou vznikat bez projednání a souhlasu všech.

Naše společnost vyrábí zábradlí a schoditě zejména z korozivzdorných ocelí pro všeobecné použití. Ukázku galerie našich výrobků naleznete zde.

Druhy norem se liší podle obsahu na:

 1. terminologické
 2. základní
 3. zkušební
 4. normy výrobků
 5. bezpečnostní předpisy
 6. normy postupů/služeb
 7. řízení jakosti
 8. rozhraní
 9. zaměnitelnosti

 

EN - standardy materiálů

 • EN 10028-7   Ploché výrobky z korozivzdorných ocelí pro tlakové použití
 • EN 10069       Žáruvzdorné oceli a Ni slitiny
 • EN 10088-1   Jakosti korozivzdorných ocelí (všeobecný přehled)
 • EN 10088-2   Ploché výrobky z korozivzdorných ocelí pro všeobecné použití
 • EN 10088-3   Dlouhé výrobky z korozivzdorných ocelí pro všeobecné použití
 • EN 10272       Korozivzdorné tyče pro tlakové použití
 • EN 10302       Oceli odolné proti tečení a Ni/Co slitiny

 

EN - rozměrové tolerance

 • EN 10029   Plech válcovaný za tepla
 • EN 10051   Pás válcovaný za tepla
 • EN 10259   Za studena válcovaný korozivzdorný pás
 • EN 10258   Za studena válcovaný korozivzdorný úzký pás